Impressum

TCF Training Center GmbH
Uplandstrasse 51
34508 Willingen – Schwalefeld
Duitsland

Handelsregister: HRB 2213
Registergericht: Amtsgericht Korbach
USt-Id Nr.: DE326301282

vertegenwoordigd door:
Petra van Dort, Esmeralda Donk

T: +49 (0) 5632 9667590
M: +49 (0) 15172510571
E-Mail:
trainingcenter@theconsciousfarmer.org
bnbsauerland@theconsciousfarmer.org

The Conscious Farmer BV
Minden 21
7327 AW Apeldoorn
Nederland

KVK : 72721200
BTW: NL859212609B01

vertegenwoordigd door:
Aldo van Os, Mark Velders

T: +49 (0) 5632 9667590
M: +31 (0)6 8206 6012
E-mail: info@theconsciousfarmer.org

EU-geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Ons e-mailadres vindt u hierboven in de aankondiging op de site.

Geschillenbeslechting voor een consumentenarbitragecommissie

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als aanbieder van diensten zijn wij aansprakelijk voor de eigen inhoud van deze websites volgens § 7, lid 1 van de Duitse Telemediawet (TMG). Volgens § 8 tot 10 van de Duitse Telemediawet (TMG) zijn dienstverleners echter niet verplicht om ingediende of opgeslagen informatie permanent te controleren of om te zoeken naar bewijzen die wijzen op illegale activiteiten.

Wettelijke verplichtingen tot het verwijderen van informatie of het blokkeren van het gebruik van informatie blijven onbetwistbaar. Aansprakelijkheid is in dit geval alleen mogelijk op het moment dat er kennis is van een specifieke wetsovertreding. Illegale inhoud wordt onmiddellijk verwijderd op het moment dat wij hiervan kennis krijgen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze websites en kunnen daarom niet instaan voor de inhoud ervan. Aanbieders of beheerders van gelinkte websites zijn altijd verantwoordelijk voor hun eigen inhoud.

De gelinkte websites werden ten tijde van het plaatsen van de link gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud werd op het moment van het plaatsen van de link niet herkend. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte websites kan niet worden opgelegd zonder dat er redelijke aanwijzingen zijn dat er sprake is van een wetsovertreding. Illegale links worden onmiddellijk verwijderd op het moment dat we er kennis van nemen.

Auteursrecht

Inhoud en compilaties die door de aanbieders op deze websites worden gepubliceerd, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor de reproductie, bewerking, verspreiding en het gebruik van elke vorm van gebruik buiten het toepassingsgebied van het auteursrecht is een schriftelijke toestemming van de auteur of de opdrachtgever vereist. Downloads en kopieën van deze websites zijn alleen toegestaan voor privégebruik.

Commercieel gebruik van onze inhoud zonder toestemming van de auteur is verboden.

Auteurswetten van derden worden gerespecteerd zolang de inhoud van deze websites niet afkomstig is van de aanbieder. Bijdragen van derden op deze site worden als zodanig aangegeven. Indien u echter inbreuken op het auteursrecht opmerkt, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Dergelijke inhoud zal onmiddellijk worden verwijderd.