‘teaming up with nature’, boven en onder de grond

Artikel op groentennieuws.nl: Teeltadviseurs helpen bio-telers ‘on the job’ bij de bescherming van hun planten.

Lees meer

Adviseurs in bioteelt gaan samen met telers tot de kern

Artikel in groentennieuws.nl: Consultants ontwikkelden maatwerkprotocol voor bestrijding van het Tomato brown rugose fruit virus. Lees meer